Stichting Nanny Wilhelmina Maria De Vries

Stichting Nanny Wilhelmina Maria De Vries

De Stichting Nanny Maria Wilhelmina de Vries beheert een uitgeeffonds dat verwant is aan de fondsen van Uitgeverij Verbum te Laren en Uitgeverij Cossee te Amsterdam. De stichting is opgericht ter nagedachtenis van Nanny de Vries. De stichting steunt onder andere debuterende schrijvers met het uitbrengen van hun eerste boek, door een aantal toonexemplaren te printen waarmee een uitgever kan worden gevonden. De uitgaven worden kosteloos toegezonden.

Per boek wordt aanvragers ter kennismaking verzocht een vrijwillige donatie te storten op stichtingsrekeningnummer IBAN NL46 INGB 0007 3604 25 t.n.v. Stichting Nanny Maria Wilhelmina de Vries. Deze bijdrage komt ten goede aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork.